Coronavirus (COVID-19) ak pran swen ti bebe w la

Nou konnen sa a se yon tan enkyete pou tout moun, e ke ou ka gen enkyetid patikilye si ou se ansent oswa ou gen yon ti bebe oswa gen timoun. Nou mete ansanm konsèy sou kowonaviris (COVID-19) ak pran swen pou yo ki se kounye a disponib epi yo pral kenbe mete ajou sa a kòm nou konnen plis ...

Si ou gen yon jenn ti bebe, kontinye swiv konsèy sou sante piblik:

1. Kontinye bay tibebe ou tete si wap fè sa

2. Li enpòtan pou ou kontinye swiv konsèy dòmi pi an sekirite pou redui risk pou yo soufri toudenkou sendwòm lanmò (SIDS)

3. Si ou montre sentòm kowonaviris (COVID-19) eseye pa touse oswa etènye sou tibebe w la. Asire w ke yo nan pwòp espas dòmi separe yo tankou yon kabann oswa panyen Moyiz

4. Si ti bebe w la soufri avèk yon frèt oswa lafyèv pa dwe tante vlope yo moute plis pase nòmal. Tibebe bezwen mwens kouch pou bese tanperati kò yo.

5. Toujou chèche konsèy medikal si ou enkyete w sou tibebe w la - swa lye nan coronavirus (COVID-19) oswa nenpòt ki lòt pwoblèm sante.


Post tan: Apr-29-2020